Τίτλος: Μαρίνα Σπυριδωνίδου
Καλλιτέχνης: Σπυριδωνίδου-Στέφου Μαρίνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι