Τίτλος: "Το Χαμόγελο της Τζοκόντα - Πέντε Αιώνες Καλλιτεχνικής Ιδιοποίησης"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Πρώιμος Κωνσταντίνος Β., Αρχοντάκης Ιωάννης Ν.
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.