Τίτλος: Μανώλης Χάρος: "Το νησί των θησαυρών"
Καλλιτέχνης: Χάρος Μανώλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Αθανασίου Ελένη.