Τίτλος: "Εν Αιθρία 10"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικάνικη Ένωση
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κατιρτζιγιανόγλου Ηλίας, Σακαρίδης Δημήτρης, με τη συμβολή του Γκανά Μέλανδρου.
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχαν 74 Ελληνες δημιουργοί.