Τίτλος: Άρτεμις Ποταμιάνου: "Art Stories"
Καλλιτέχνης: Ποταμιάνου Άρτεμις
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Παπατζίκου
Τοποθεσία: Βέροια