Τίτλος: Ανάργυρος Πασχάλης: "Τοπία ανάγλυφα του προσωπικού"
Καλλιτέχνης: Πασχάλης Ανάργυρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα