Τίτλος: Ελένη Σιδηροπούλου: "Ρεμβασμός στους ρυθμούς της Γεωμετρίας"
Καλλιτέχνης: Σιδηροπούλου Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος
Τοποθεσία: Αθήνα