Τίτλος: Αριάδνη Βιτάσταλη: "Ευτυχισμένες Μέρες"
Καλλιτέχνης: Βιτάσταλη Αριάδνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος
Τοποθεσία: Αθήνα