Τίτλος: Ιωάννης Λασηθιωτάκης: "Ιδανικές Γραμμές - Έργα σε Χαρτί"
Καλλιτέχνης: Λασηθιωτάκης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικός Κύκλος ΔΛ
Τοποθεσία: Αθήνα