Τίτλος: "Ταξιδεύοντας την Τέχνη: 25 εικαστικοί με αναπηρία - 25 λογοτέχνες - 5 πόλεις"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κόνιαρης Νίκος, Χρυσαφοπούλου Σοφία
Παρατηρήσεις: Μετά την Αθήνα η έκθεση περιόδευσε: στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιΐας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα του Βόλου τον Φεβρουάριο του 2020, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων τον Μάρτιο του 2020, στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού της Σπάρτης τον Μάιο του 2020 και στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας της Τήνου τον Ιούνιο του 2020. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.