Τίτλος: "Playing Ground"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Automatic Transmission
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Πετκοπούλου Χριστίνα