Τίτλος: "Fulbright POLYMORPHIA"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: i-D Projectart
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Αλεξάκη Ευγενία
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Η Τέχνη Στηρίζει την Εκπαίδευση-Fulbright Alumni Art Series". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.