Τίτλος: Μαρία Κτιστοπούλου: "Θαλάσσιοι τόποι"
Καλλιτέχνης: Κτιστοπούλου-Σωτήρη Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη
Τοποθεσία: Σύρος
Επιμέλεια: Αλτουβάς Γιώργος