Τίτλος: Απόστολος Πλαχούρης
Καλλιτέχνης: Πλαχούρης Απόστολος (PLATS)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι