Τίτλος: Αλέξανδρος Ψυχούλης: "Το μποστάνι που έθρεφε τον Γερμανικό Ρομαντισμό"
Καλλιτέχνης: Ψυχούλης Αλέξανδρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης "δ."
Τοποθεσία: Βόλος