Τίτλος: "3η Μικρή Biennale Σύγχρονης Τέχνης, Διασταυρώσεις"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Χωριό Μουντάδος
Τοποθεσία: Μουντάδος, Τήνος
Επιμέλεια: Lienard Mireille.
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μετά το Μουντάδο θα παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες, στη Galerie Martine Ehmer, 200 Rue Haute 1000 Brussels. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.