Τίτλος: Δημήτρης Μηλιώτης: "Metamorphosis"
Καλλιτέχνης: Μηλιώτης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Τμήμα Περιοδικών Εκθέσεων του Περιστυλίου
Τοποθεσία: Κέρκυρα