Τίτλος: Γιώργος Κόρδης: "Γράφοντας το φως"
Καλλιτέχνης: Κόρδης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μυλωνάς Γιώργος