Τίτλος: Πάβλος Χαμπίδης
Καλλιτέχνης: Χαμπίδης Πάβλος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: John Gough Hall, Παλαιό Σχολείο Λογγού
Τοποθεσία: Παξοί
Παρατηρήσεις: Μαζί με τον Ηλία Παπανικολάου.