Τίτλος: Στέλιος Πετρουλάκης: Ζωγραφική
Καλλιτέχνης: Πετρουλάκης Στέλιος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα