Τίτλος: "Το Ταξίδι"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μέγαρο Εϋνάρδου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση παρουσιάστηκαν έργα, καλλιτεχνικά και design, καθηγητών και φοιτητών.