Τίτλος: Γιάννης Ψυχοπαίδης: "Ποιητικά"
Καλλιτέχνης: Ψυχοπαίδης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Πεζανού Λίλη.