Τίτλος: Κατερίνα Σαμαρά: "Τώρα κεντάς μεσ τη σιωπή ξανά τα όνειρά σου"
Καλλιτέχνης: Σαμαρά Κατερίνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης "δ."
Τοποθεσία: Βόλος