Τίτλος: Γιάννης Οικονόμου: "Αστικά Ζεύγη"
Καλλιτέχνης: Οικονόμου Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Πύλη Sabbionara
Τοποθεσία: Χανιά, Κρήτη