• Δασκαλάκης-Λεμός Μανώλης
  • Κριαρά Μαρία
  • Μάρκου Νίκος
  • Πρίνος Γιώργος
  • Τάπας Λευτέρης
  • Φλέσσα Δέσποινα