Τίτλος: Γιάννης Τσαρούχης: "Ερριμμένες σκιές"
Καλλιτέχνης: Τσαρούχης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη
Τοποθεσία: Μαρούσι
Επιμέλεια: Γρυπάρη Νίκη
Παρατηρήσεις: Παράταση της έκθεσης έως 14 Απριλίου 2020 λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας.