Τίτλος: "ΔΙΟΧΑΝΤΗ αρχειοθετώντας..."
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Διοχάντη