Τίτλος: "Ξόμπλια. Πλουμίδια & Στολίσματα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Ιστορική Οικία Λαζάρου Κουντουριώτη
Τοποθεσία: Ύδρα
Επιμέλεια: Κρητικού Ίρις.
Παρατηρήσεις: Συνεργασία: Βογιατζή Ιφιγένεια, Βιδάλη Αγγέλα. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.