Τίτλος: Αθηνά Ιωάννου: "Floating Gestures"
Καλλιτέχνης: Ιωάννου Αθηνά
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Arch
Τοποθεσία: Αθήνα