Τίτλος: Άννα Φωκά: "Vestiges. Αυτό που μένει και άλλες ιστορίες"
Καλλιτέχνης: Φωκά Άννα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Συλαίου Στέλλα.