Τίτλος: Μαριτάσα Τσιμπλάκη: "Cosmos 10-43"
Καλλιτέχνης: Τσιμπλάκη Μαριτάσα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Artshot - Sophia Gaitani
Τοποθεσία: Αθήνα