Τίτλος: Αλέκος Λεβίδης: "Μυθιστορικά"
Καλλιτέχνης: Λεβίδης Αλέκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη - Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Η άλλη Αρκαδία»,