Τίτλος: Caravaggio και της Σχολής του
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Ζάππειο Μέγαρο
Τοποθεσία: Αθήνα