Τίτλος: Απόστολος Ζερδεβάς: "Washing Machine"
Καλλιτέχνης: Ζερδεβάς Απόστολος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σκουφά
Τοποθεσία: Αθήνα