Τίτλος: Paolo Colombo
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Bernier/Eliades
Τοποθεσία: Αθήνα