Τίτλος: "Νέοι Έλληνες Καλλιτέχνες στο Παρίσι"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1979
Χώρος Διεξαγωγής: Ελληνικό Περίπτερο στο Cite
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία
Παρατηρήσεις: Η έκθεση είναι η πρώτη που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών στο Παρίσι. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.