Τίτλος: Πέτρος Ζουμπουλάκης
Καλλιτέχνης: Ζουμπουλάκης Πέτρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: ΣΤΟart Κοραή
Τοποθεσία: Αθήνα