Τίτλος: Ηλίας Σιψάς: "Terra Lumina"
Καλλιτέχνης: Σιψάς Ηλίας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα