Τίτλος: Αριστοτέλης Τζάκος: Ζωγραφική
Καλλιτέχνης: Τζάκος Αριστοτέλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
Τοποθεσία: Αθήνα