Τίτλος: Γιάννης Γαΐτης: "Gaitis"
Καλλιτέχνης: Γαΐτης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Saint-Germain
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία