Τίτλος: Βασίλης Αλεξάνδρου: "Βραχεία Μνήμη"
Καλλιτέχνης: Αλεξάνδρου Βασίλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη