Τίτλος: Ένη Κούκουλα: "Ο κρυφός κήπος"
Καλλιτέχνης: Κούκουλα Ένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Φωταγωγός
Τοποθεσία: Αθήνα