Τίτλος: "Christian Zervos & Cahiers d Art. Η Αρχαϊκή Στροφή"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη - Κτήριο Οδού Πειραιώς
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Derouet Christian, Famoux Alexandre, Κοσμαδάκη Πολύνα.
Παρατηρήσεις: Η έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών με τίτλο Christian Zervos au miroir de la Grece", το οποίο διεξάγεται από το 2017 με τη συνεργασία ομάδας ερευνητών που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία και στην Ελλάδα.