Τίτλος: "Μετέωρα Έργα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Alma
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Αλμπάνη Μαρία
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχε και ο Βάι Γι (Vay Hy).