Τίτλος: Γιώργος Κουρκούβελος: "Requiem"
Καλλιτέχνης: Κουρκούβελος Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης "δ."
Τοποθεσία: Βόλος