Τίτλος: Σίλεια Δασκοπούλου: "Men and Motorcycles"
Καλλιτέχνης: Δασκοπούλου Σίλεια
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: CAN Christina Androulidaki Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα