Τίτλος: Μίλτος Κοτσώνης: Ζωγραφική
Καλλιτέχνης: Κοτσώνης Μίλτος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι