Τίτλος: Αλέξανδρος Μαγκανιώτης: "Where Are the Lotus Eaters"
Καλλιτέχνης: Μαγκανιώτης Αλέξανδρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Blender Gallery
Τοποθεσία: Γλυφάδα
Παρατηρήσεις: Μαζί με τον Κωνσταντίνο Πάτσιο.