Τίτλος: Μάγδα Ταμμάμ: "Φαντάσματα και άλλες ελαφρότητες"
Καλλιτέχνης: Ταμμάμ Μάγδα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί 7
Τοποθεσία: Αθήνα