Τίτλος: Όλγα Βερυκάκη: "Αναζητώντας το Ευ"
Καλλιτέχνης: Βερυκάκη Όλγα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Β. Μυλωνογιάννη
Τοποθεσία: Χανιά, Κρήτη